school_logo.jpg
prominent_logo.png

Annemarie van Dam

Mijn naam is Annemarie van Dam. Ik werk sinds acht jaar als directeur van deze twee Montessorischolen.

Wat heb ik allemaal gedaan? Ik ben groepsleerkracht in alle groepen geweest en daarnaast heb ik remedial teaching gegeven aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook ben ik lange tijd intern begeleider en middenbouwcoördinator geweest. Nadat ik een periode op een grote school (met drie locaties) de directeur heb vervangen, heb ik ervoor gekozen de uitdaging aan te gaan als directeur op deze twee scholen te beginnen.

Welke opleidingen heb ik gedaan? Ik heb de Pedagogische Academie gedaan, akte speciaal onderwijs, certificaat hoogbegaafdheid, kaderopleiding intern begeleider, middenmanagement, directeursopleiding, kaderopleiding Montessorionderwijs, akte Daltononderwijs, Onderwijskunde aan de universiteit Utrecht en de Master Educational Leadership. Ook ben ik Register Directeur.

Wat vind ik nou belangrijk? • Allereerst vind ik het belangrijk dat een kind zich welkom, veilig en geborgen voelt. Een leerling moet lekker in zijn(/haar) vel zitten om te komen tot leren. De school moet dus een veilige leer- en leefomgeving creëren waarin respectvol met elkaar omgegaan wordt.

• Een enthousiast en gemotiveerd team. Het is belangrijk dat de mensen die op de school werken, er voor de volle honderd procent voor gaan. De uitvoering van het onderwijs wordt immers door deze mensen vormgegeven? • Contacten met ouders. Ik vind goede contacten met ouders belangrijk, zowel informele als formele contacten. Ik zie graag een goede samenwerking tussen ouders en school. Beiden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leren van uw kind.

Naast deze drukke baan besteed ik in het weekend veel tijd aan mijn gezin. Ik ben erg trots op mijn 4 jongens en man, met wie ik graag dingen onderneem. Verder lees ik erg veel en ’s zomers wil ik ook nog weleens meegaan met mijn man wanneer hij gaat zeilen.

Contactgegevens

Edese Montessorischool / Montessorischool Veldhuizen

Prof. Oudpark 4 / Ridderhof 9

6716 EJ / 6715 EL Ede

EMS 0318-625366 / MSV 0318-637335

a.vandam@proominent.nl

Download onze app!

Op dit moment is de app nog niet beschikbaar. Wij houden u op de hoogte.

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent