school_logo.jpg
prominent_logo.png

Kanjertraining

Wat is de kanjertraining?

De Kanjertraining is een zeer succesvolle weerbaarheidstraining die is ontwikkeld voor kinderen tussen 5 en 15 jaar en hun ouders. Kinderen leren in deze training hun eigen kwaliteiten tot hun recht te laten komen met respect voor anderen, dit noemen wij kanjergedrag. Een kanjer is betrouwbaar in de omgang met anderen, is zelfbewust, komt voor zichzelf op, gaat respectvol met anderen om en doet niet mee aan vervelend gedrag.

Op de EMS en MSV gebruiken we de kanjerlessen in alle groepen. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen zich na het volgen van de Kanjertraining beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt.

Deze Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet iedere leerkracht eerst een driedaagse opleiding hebben gevolgd. De opleiding wordt verzorgd door of namens het Instituut voor Kanjertrainingen. Eenmaal getraind herkennen onze leerkrachten als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen die ‘niet lekker in hun vel zitten’ en weten ze hoe moet worden gehandeld. Onze leerkrachten maken in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem.

Met de Kanjertraining bereiken we het volgende:

 • De leerkracht wordt gerespecteerd.
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 • Leerlingen voelen zich veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

 

In de Kanjertraining wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende ‘petten’ die een kind op kan hebben.

 • De zwarte pet vindt zich heel wat en wil altijd de baas spelen.
 • De rode pet neemt niets en niemand serieus, wil graag vriendjes worden met de zwarte pet om zelf niet gepest te worden en lacht anderen snel uit.
 • De gele pet gedraagt zich verlegen, voelt zich snel zielig en komt slecht voor zichzelf op.
 • De witte pet is de tijger, de kanjer. De kanjer komt voor zijn gevoel en mening uit, en vindt zichzelf en de ander oké.

Tips voor ouders:

De kinderen nemen hun kennis van de Kanjertrainingen ook mee naar huis, daarom kun je in de thuissituatie ook gebruik maken van de uitgangspunten van de Kanjertrainingen. Hieronder geven we een aantal tips die het makkelijker maken om eventuele probleemsituaties op te lossen.

 1. Het uitgangspunt is: niemand is zielig, niemand lacht een ander uit, niemand speelt de baas, je bent te vertrouwen en je helpt elkaar.
 2. Laat merken aan je kind en spreek ook uit dat je blij met hem/haar bent, trots op hem/haar bent, dat je van je kind houdt!
 3. Probeer niet de ‘waarom-vraag’ te stellen, maar vraag naar de bedoeling van je kind. Dus niet: ‘Waarom heb je dat gedaan?’ Die vraag is namelijk moeilijk te beantwoorden, maar: ‘Is het je bedoeling om… geen contact te maken?… om dat meisje zo overstuur te maken?… etc. Als het niet je bedoeling is, doe het dan anders!’
 4. Check bij je kind: ‘Welk petje heb je nu op… en welk petje zou je op moeten hebben? En wat moet je dan doen?’
 5. Wees je ervan bewust dat jouw gedrag als ouder voor je kind een belangrijk voorbeeld is. Geef dus het goede voorbeeld.
 6. Vraag je kind hoe het zich voelt. Ben je boos, verdrietig of bang? Je kunt dat niet aan de buitenkant zien.
 7. Laat je kind duidelijk maken wat het wil en niet wil… ofwel: laat hem of haar z’n mening uitspreken!
 8. Soms is het verstandig om je mening niet te geven, maar moet je maken dat je wegkomt. Bijvoorbeeld als je alleen tegen een grote overmacht komt te staan.
 9. Blijf alert op het verschil tussen een tip (een opmerking om iemand te helpen) en een trap (een opmerking om iemand de grond in te boren).
 10. Wanneer je leidinggevende jou alleen benadert met ‘Jij moet dit, en ik wil dat…’ dan roept dit irritatie op. Bij kinderen is dat net zo. Zeg wat je voelt en wat je (niet) prettig vindt en laat, waar mogelijk, kinderen met je overleggen over afspraken.

Contactgegevens

Edese Montessorischool / Montessorischool Veldhuizen

Prof. Oudpark 4 / Ridderhof 9

6716 EJ / 6715 EL Ede

EMS 0318-625366 / MSV 0318-637335

s.severijn@proominent.nl / d.ligtenbelt@proominent.nl

Download onze app!

Op dit moment is de app nog niet beschikbaar. Wij houden u op de hoogte.

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent