school_logo.jpg
prominent_logo.png

Visie en missie

Visie

Door een inspirerende leeromgeving dagen wij de kinderen uit op klassikaal, groeps- en individueel niveau. Kinderen leren samenwerken en zelfstandig werken, zij leren van en met elkaar. Doordat de maatschappij verandert, is het van belang kinderen mediawijs te maken. Het gebruiken van veel ICT middelen is hier onderdeel van. Alle kinderen werken vanaf groep 4 op tablets voor verschillende vakken, veelal vanuit leerlijnen. Iedere leerling ontwikkelt op eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden. Wij kijken naar het totale kind, waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling leidend is. Bij deze totale ontwikkeling van een kind zijn ouders als gelijkwaardige gesprekspartner binnen onze school, heel belangrijk. We betrekken de ouders bij de besprekingen over hun kind vanaf het moment dat het kind op school komt.


Missie

Wij stellen ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. De kinderen ontwikkelen zich door een goed pedagogisch klimaat waar rust en respect van een ieder voorwaarden zijn. Het is voor ons belangrijk de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburgers. Doordat kinderen in een snel veranderende maatschappij opgroeien vinden wij het belangijk eigentijds onderwijs aan te bieden, onderwijs dat aansluit op de huidige maatschappij. Wij vinden niet alleen de resultaten belangrijk, maar ook dat de kinderen zelfstandig en evenwichtig functioneren in onze samenleving.

Wij zijn een school waarin de kinderen elkaar accepteren en zich veilig voelen. Een school waar iedereen met plezier naar toe komt en een warme plek waar elk kind tot zijn recht komt. De leerkracht begeleidt elk kind in zijn of haar ontwikkeling en benadert het kind op een realistische en positieve wijze, waardoor de talenten, de aard en intelligentie worden ontdekt.

Contactgegevens

Edese Montessorischool / Montessorischool Veldhuizen

Prof. Oudpark 4 / Ridderhof 9

6716 EJ / 6715 EL Ede

EMS 0318-625366 / MSV 0318-637335

s.severijn@proominent.nl / d.ligtenbelt@proominent.nl

Download onze app!

Op dit moment is de app nog niet beschikbaar. Wij houden u op de hoogte.

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent