school_logo.jpg
prominent_logo.png
06
apr,
donderdag
0000002899.gif

Trots voor de 2e keer!

Op 27 en 28 maart is de inspectie op school geweest. Zij hebben de school onderzocht. We zijn erg blij met hun uitkomsten!!! De school kan zelfs in aanmerking komen voor het predicaat Excellente school met betrekking tot het pedagogisch klimaat. We zijn dan ook enorm trots en willen graag alvast de belangrijkste bevindingen met jullie delen. Zij hebben o.a. het volgende terug gegeven:

Eigen aspecten van kwaliteit:

 • Van individuele handelingsplannen naar groepsplannen in krap 3 jaar
 • Volgen van het jonge kind (KIJK-volgsysteem)
 • Volgen van de Sociaal Emotionele Ontwikkeling + gedragsdoelen stellen per groep
 • Doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen + verrijkingsgroep
 • 3 pijlers zijn duidelijk terug te zien in de school: Individueel – sociaal - vrijheid in verantwoordelijkheid
 • Constructief klassenmanagement
 • Taakgerichte leerlingen
 • Directe instructiemodel is herkenbaar in alle groepen
 • Er wordt gedifferentieerd op 3 niveaus

Ambitieuze doelen van de school:

 • Educatief partnerschap is opgestart en de maatschappelijke opdracht is helder.
 • De evaluatie van het onderwijsproces en de analyse van de leerresultaten worden niet alleen door de school zelf gedaan maar de school laat ook externen meekijken. Hierdoor krijgt de school op meerdere niveaus feedback op het proces. Dit is o.a. gedaan door een onafhankelijke externe/CED + flitsbezoeken van directeuren van Proominent in het kader van het kwaliteitsinstrument WMKPO van Cees Bos.
 • De grondhouding van de leraar op de EMS/MSV is stevig verankerd (normatieve professionaliteit).

Het definitieve rapport zal binnenkort te vinden zijn op de website van de onderwijsinspectie.

Contactgegevens

Edese Montessorischool / Montessorischool Veldhuizen

Prof. Oudpark 4 / Ridderhof 9

6716 EJ / 6715 EL Ede

EMS 0318-625366 / MSV 0318-637335

s.severijn@proominent.nl / d.ligtenbelt@proominent.nl

Download onze app!

Op dit moment is de app nog niet beschikbaar. Wij houden u op de hoogte.

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent