school_logo.jpg
prominent_logo.png

Deborah Ligtenbelt

Mijn naam is Deborah Ligtenbelt en ik ben groepsleerkracht in groep 1 en 2 op de MSV (Montessorischool Veldhuizen). Daarnaast ben ik locatieleider en vertrouwenscontactpersoon op deze locatie. Ik werk vier dagen per week waarvan ik één dag per week ambulant ben om de locatiezaken te regelen.

Ik heb een studie Midden Management gevolgd aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle en succesvol afgerond. Tijdens deze studie heb ik veel geleerd over leidinggeven en leiderschap. Als locatieleider ben ik het aanspreekpunt bij vragen/problemen betreffende de locatie. Ik geef leiding en sturing aan de school wanneer de directeur afwezig is, met name in het begeleidend aspect richting leerkrachten. Dit alles doe ik onder verantwoording van de directeur. Bij afwezigheid van de directeur ben ik verantwoordelijk voor de leiding aan de leerkrachten. Ik geef hen constructieve feedback als de kwaliteit van hun werk beter kan en wijs hen op hun verantwoordelijkheden. Daarnaast geef ik richting en sturing aan het team en zorg ik mede voor de functionele samenwerking tussen de leerkrachten onderling. Ik houd me bezig met de dagelijkse gang van zaken op de locatie en leg indien nodig klassenbezoeken af. Ik onderhoud contacten met ouders en woon, indien nodig, gesprekken bij. Ik vervang bij ziekte van de directeur.

Als vertrouwenscontactpersoon ben ik het aanspreekpunt voor ouders, kinderen en leerkrachten van de EMS die fysieke of geestelijke intimidatie bij leerlingen constateren of vermoeden. Het kan voorkomen dat ouders, kinderen of leerkrachten enige vorm van machtsmisbruik vermoeden of constateren. U kunt bij de directie terecht om uw vermoeden of constatering te melden. Ook kunt u de vertrouwenscontactpersoon op de hoogte brengen. Elke locatie heeft zijn eigen vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersonen zijn speciaal opgeleid voor hun taak. Als vertrouwenscontactpersoon wijzen wij u op de mogelijkheden en gaan wij vertrouwelijk met uw melding om. Pas na uitdrukkelijke toestemming van de melder schakelen wij hulp in. Wij behandelen iedere melding met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Naast mijn drukke baan probeer ik ook van mijn vrije tijd te genieten. Zo besteed ik mijn vrije tijd graag aan mijn gezin, lezen, winkelen, terrassen, fietsen, uitgaan en niksen! Kortom… niks om te klagen!

Contactgegevens

Edese Montessorischool / Montessorischool Veldhuizen

Prof. Oudpark 4 / Ridderhof 9

6716 EJ / 6715 EL Ede

EMS 0318-625366 / MSV 0318-637335

s.severijn@proominent.nl / d.ligtenbelt@proominent.nl

Download onze app!

Op dit moment is de app nog niet beschikbaar. Wij houden u op de hoogte.

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent