school_logo.jpg
prominent_logo.png

Medezeggenschapsraad

Binnen de EMS en MSV hebben we een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. Deze MR praat mee over het beleid van de school, bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, de huisvesting en de veiligheid op school. Daarnaast is de MR ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MR (GMR), waarin zaken worden besproken die van belang zijn voor het gehele openbaar onderwijs in Ede. Zoals de begroting op bovenschools niveau en het aannamebeleid van leerlingen door alle scholen in Ede. Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht die lid zijn van onze MR.

Het bovengenoemde is maar een greep uit de vele onderwerpen die in de MR aan de orde komen. Sommige onderwerpen lijken ‘ver weg’, toch hebben ze invloed op de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daarom is het van belang dat we een goede MR hebben, die de belangen van kinderen, team en ouders zo goed mogelijk behartigt.

Ouders kunnen met op- of aanmerkingen, hulp en advies altijd terecht bij de MR. Als er dingen zijn waarvan u vindt dat de MR er iets over moet vinden of wat mee doen, laat het vooral horen. Deze input kunnen wij goed gebruiken. Heeft u vragen of wilt u de MR een keer in actie zien, benader één van de leden van de MR of kom een keer een vergadering bijwonen. 

Data MR-vergaderingen schooljaar 2017-2018:
(aanvang van de vergaderingen 19:00 uur)
24 oktober    (locatie MSV)
4 december   (locatie EMS)
30 januari     (locatie MSV)
13 maart       (locatie EMS)
15 mei          (locatie MSV)
26 juni          (locatie EMS)

MR-oudergeleding:

Niels Slaats (MSV)
Niels Wensink (MSV)
Joost Mescher (EMS)
Stefan van Harselaar (EMS)

MR-teamgeleding:

Cynthia Derks (MSV)
Inge Langelaar (EMS)
Saskia Severijn (EMS)


Notulen MR-vergaderingen schooljaar
2017-2018:

Notulen 24 oktober 2017
Notulen 4 december 2017

Contactgegevens

Edese Montessorischool / Montessorischool Veldhuizen

Prof. Oudpark 4 / Ridderhof 9

6716 EJ / 6715 EL Ede

EMS 0318-625366 / MSV 0318-637335

s.severijn@proominent.nl / d.ligtenbelt@proominent.nl

Download onze app!

Op dit moment is de app nog niet beschikbaar. Wij houden u op de hoogte.

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent